Oferta

Regeneracja armatury przemysłowej. Legalizacja zaworów bezpieczeństwa

  • Potwierdzenie nastawy zaworów bezpieczeństwa - legalizacja,
  • wykonanie lub zmiana nastawy zaworów bezpieczeństwa
  • naprawa lub/i konserwacja zaworów bezpieczeństwa
  • Regeneracja armatury zaporowej potwierdzona próbami ciśnieniowymi i próbami szczelności.

Obsługa połączeń kołnierzowych

  • obliczenia dla połączeń kołnierzowych i dobór uszczelnień,
  • mobilna obróbka skrawaniem przylg,
  • montaż połączeń, w tym dynamometryczne dokręcanie kluczami hydraulicznymi

ikona symbolizująca pompę przemysłową

Serwis pomp przemysłowych

  • serwis pomp dla mediów niebezpiecznych
  • serwis wysokowydajnych pomp wody