Połączenia kołnierzowe – kołnierze i ich połaczenia

połaczenie kołnierzowe kocioł szpilki

Połączenie kołnierzowe – definicja według PN-EN 1591-1 lub ASME Code s. VIII

Połączenie kołnierzowe to dwa przeciwległe współosiowe kołnierze połączone co najmniej czterema śrubami. Z reguły pomiędzy kołnierzami znajduje się uszczelka, ale spotyka się również połączenia typu kołnierz – kołnierz (przylga – przylga).

Połączenia kołnierzowe są połączeniami rozłącznymi i stanowią bardzo ważny element każdej instalacji lub urządzenia ciśnieniowego (aparatu). Prawidłowy dobór połączenia kołnierzowego na poziomie projektowania gwarantuje bezpieczną i długotrwałą eksploatację. Zgodnie z wymaganiami Europejskiej Dyrektywy Ciśnieniowej (PED) połączenia kołnierzowe muszą być wykonywane (montowane) przez certyfikowany personel (wg.PN-EN 1591-4).

W przypadku nowych instalacji lub aparatu, co do zasady wszystkie połączenia są przeliczane wytrzymałościowo wraz z nowoczesnymi uszczelkami. W przypadku starszych układów długo eksploatowanych bardzo rzadko spotyka się konstrukcje przeliczone pod kątem wytrzymałościowym. Dodatkowo w starszych konstrukcjach stosowano uszczelnienia wykonane z azbestu, który dzisiaj jest zakazany. Nowoczesne uszczelnienia różnią się parametrami pracy zarówno ze względu na zastosowane materiały jak i konstrukcję stosowaną przez poszczególnych producentów. Oznacza to konieczność wykonania obliczeń indywidualnie dla danej aplikacji. T.R.E. Industry stosuje do obliczeń oprogramowanie EUROPARTNER uznanego polskiego producenta uszczelnień firmy SPETECH Personel zajmujący się obliczeniami został przeszkolony przez TÜV Rheinland Polska ,.

obliczenia połączeń kołnierzowych
dokręcanie śrub montaż połaczenia kołnierzowego kocioł

Montaż połączeń kołnierzowych – ASME PCC-1

W czasie demontażu połączenia kołnierzowego należy zachować szczególną ostrożność ze względu na nieznane naprężenia w instalacji !

Połączenie kołnierzowe powinno być montowane przez certyfikowany personel według wytycznych normy ASME PCC-1. Nadzorujący identyfikuje połączenie sprawdzając jednocześnie stan przylg kołnierzy. Na podstawie „KARTY IDENTYFIKACJI POŁĄCZENIA” (T.R.E. Industry opracowało taki dokument wraz ze Szczecińskim Oddziałem UDT ) sprawdza kompletność śrub oraz uszczelkę. Jeżeli nie stwierdza niezgodności zezwala na montaż. Zespół montujący dobiera odpowiednie narzędzia – klucze dynamometryczne ręczne lub/i hydrauliczne, osiuje połączenie ( w granicach tolerancji). Następnie dokręca śruby według wcześniej  opracowanego diagramu. Dokręcanie śrub jest pięcioetapowe z momentem obrotowym wynikającym z obliczeń. Należy zwrócić uwagę że obliczenia siły dociskania uszczelki przez kołnierze obejmują pewien zakres. Od najmniejszej gwarantującej szczelność połączenia do największej dopuszczalnej dla kołnierzy lub śrub. Personel T.R.E. Industry łączy doświadczenie praktyczne z obliczeniami teoretycznymi wykonywanymi przez pracowników nadzoru. Dzięki temu możliwe jest dobranie optymalnej siły dociągania kołnierzy indywidualnie dla danej aplikacji. Montaż połączenia kołnierzowego musi być udokumentowany protokołem (poświadczeniem)T.R.E. Industry posługuje się wzorem takiego dokumentu uzgodnionym ze Szczecińskim Oddziałem UDT w ramach nadzorowanego przez UDT-Cert Sysytemu Zarządzania Jakością według PN-EN ISO 9001:2015.

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania