O firmie

Od chwili powstania naszej firmy specjalizujemy się w usługach z zakresu utrzymania ruchu świadczonych dla zakładów przemysłowych. Wśród naszych klientów znaleźć można firmy zarówno z Polski jak i spoza granic naszego kraju.

Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym, wieloletnim doświadczeniem zdobytym przy różnorodnych projektach oraz wysoko wykwalifikowanymi kadrami. Nieustannie doskonalimy i rozszerzamy ofertę naszych usług, dopasowując ją do oczekiwań klientów.

Posiadamy szereg uprawnień i certyfikatów

W 2013 r wdrożyliśmy system zarządzania jakością ISO 9001, co potwierdzone zostało certyfikatem nadanym przez Urząd Dozoru technicznego. Posiadamy również nadane przez UDT i TDT uprawnienia  do naprawy i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Logo naszej firmy zostało zarejestrowane jako znak towarowy.

logo tre industry i udt cert

Doświadczenie potwierdzone zadowoleniem naszych klientów

"Prace były realizowane należycie, w pełni profesjonalnie, sumiennie, w ustalonych w umowach terminach, zgodnie z technologią oraz zaleceniami."
logo pgnig
Grzegorz Kawka
Dyrektor Eksploatacji