Fundusze Europejskie

TRE INDUSTRY SP. Z O.O. realizuje projekt pn. Wdrożenie innowacyjnej technologii opartej na innowacyjnym stanowisku do prób ciśnieniowych armatury przemysłowej oraz potwierdzania nastaw zaworów bezpieczeństwa. Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych usług z zakresu prób ciśnieniowych armatury przemysłowej na terenie ZIT SOM. www.mapadotacji.gov.pl

T.R.E.. INDUSTRY SP. Z O.O. realizuje projekt pod nazwą „Dotacja na kapitał obrotowy” , projekt ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w tym zachowanie miejsc pracy.