Szkolenie TÜV Rheinland Polska – Oddział w Zabrzu, Obliczenia połączeń kołnierzowych wg. PN-EN 1591.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów zdobywamy nowe kompetencje.
18 grudnia w siedzibie T.R.E. Industry sp. z o.o. odbyło się szkolenie z wykonywania obliczeń połączeń kołnierzowych. Zajęcia prowadził Pan inż. Janusz Zajączek zgodnie z programem szkolenia opracowanym przez TÜV Rheinland Polska – Oddział w Zabrzu.

Na szkoleniu omówiono następujące zagadnienia :
1. Cel obliczania połączeń kołnierzowych.
2. Praca uszczelki w połączeniu kołnierzowym.
3. Rodzaje uszczelnień płaskich.
4. Obecnie stosowane metody obliczeń.
5. Współczynniki obliczeniowe uszczelek.
6. Metody wyznaczania współczynników obliczeniowych.
7. Charakterystyki szczelności uszczelek – pojęcie klasy szczelności.
8. Zakres zastosowań normy PN-EN 1591-1.
9. Pojęcie scenariuszy montażu, ruchu, próby.
10. Zmiana wymiarów uszczelki podczas pracy.
11. Wymagane siły zacisku uszczelki.
12. Siły i momenty zewnętrzne.
13. Sposoby montażu i ich konsekwencje.
14. Dobór materiałów elementów złącza.
15. Projektowanie granicznych wytrzymałości materiałów.
16. Sprawdzenie wytrzymałościowe połączenia.
17. Interpretacja wyników.
18. Sposoby optymalizacji projektu.
19. Przykłady realizacji projektów w programie EUROPARTNER® – zaawansowane narzędzie do projektowania połączeń kołnierzowych.
20. Realizacja praktyczna – skręcanie połączenia kołnierzowego na specjalistycznym stanowisku monterskim z wykorzystaniem komputerowego pomiaru naciągu śrub.
21. Omówienie planowanych zmian w przepisach i zaleceniach technicznych.

Należy podkreślić że T.R.E. Industry sp. z o.o. uzyskała licencje na komercyjne użytkowanie programu EUROPARTNER®.
W imieniu własnym i zespołu T.R.E. Industry sp. z o.o. dziękuję Pani Aleksandrze Przeradzkiej za sprawną organizację szkolenia, a Panu Januszowi Zajączkowi za poświęcony czas i cierpliwość.