Historia T.R.E. Industry sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo powstało w 2010 r., jako jednoosobowa działalność gospodarcza Jacek Romaniuk TRE Industry, dzięki udziałowi w projekcie: „Nawigator biznesu. Wsparcie dla osób z branży okrętowej lub firm kooperujących” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2.

Jacek Romaniuk, jako były pracownik Stoczni Szczecińskiej, posiadając wieloletnie doświadczenie w branży stoczniowej oraz dobrze znając rynek, stworzył biznes plan i złożył wniosek o dofinansowanie na założenie własnej działalności gospodarczej. Firma od momentu powstania miała na celu świadczenie usług z zakresu utrzymania ruchu dla zakładów przemysłowych w województwie zachodniopomorskim. W szczególności konserwację urządzeń transportu bliskiego – UTB objętych dozorem technicznym.

Pod koniec roku 2010, przedsiębiorstwo pozyskało zlecenie konserwacji sześciu podestów ruchomych JLG, znajdujących się na terenie zlikwidowanej stoczni. Jeszcze w tym samym roku, zawarto pierwszą umowę na świadczenie usług utrzymania ruchu z polskim oddziałem szwedzkiej firmy UBD Cleantech AB, zajmującej się regeneracją części samochodowych.

Oprócz usług utrzymania ruchu dla UBD Cleantech, firma zaprojektowała i wybudowała maszynę do automatycznej regulacji ciśnienia zaworów przelewowych samochodowych pomp wspomagania, opartą o sterownik PLC Omron, maszyna jest używana po dziś dzień.

W roku 2012 T.R.E. Industry nawiązało współpracę z niemieckim przedsiębiorstwem Fӧrde Korrosionsschutz GmbH z Hamburga, na którego zlecenie przeprowadziło diagnostykę urządzeń maszynowni śrutu komór malarskich w stoczni Flensburger Schiffbau-Gesellschaft mbH & Co. KG.

W wyniku pozyskania inwestora w roku 2012 T.R.E. Industry Jacek Romaniuk, została przekształcona w spółkę kapitałową – T.R.E. Industry sp. z o.o. Dzięki temu ,przedsiębiorstwo uzyskało dostęp do kapitału. Spółka zwiększyła zatrudnienie, uruchomiła również biura w budynku socjalnym komór malarskich stoczni. Już w pierwszym roku działalności pozyskano zamówienie na projekt i budowę mobilnych kontenerów odpylających dla niemieckiej spółki Rostocker Korrosionsschutz GmbH. Kontrakt zawarto za pośrednictwem Fӧrde Korrosionsschutz GmbH.

W roku 2013 T.R.E. Industry sp. z o.o. wdrożyła system zarządzania, jakością wg normy ISO9001, co zostało potwierdzone certyfikatem Urzędu Dozoru Technicznego – UDT Cert, zarejestrowała również własne logo, jako znak towarowy. Ponadto UDT nadał spółce szereg uprawnień do naprawy i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. T.R.E. Industry sp. z o.o. Jeszcze w tym samym roku, w wyniku postępowania przetargowego została wybrana, jako wykonawca modernizacji automatyki oraz remontu pomostów ruchomych nr 3 i 5 w Morskim Terminalu Promowym w Świnoujściu. Spółka uzyskała również niezbędne uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego.
Dysponując odpowiednim potencjałem technicznym oraz wysoko wykwalifikowanymi kadrami zarząd T.R.E. Industry sp. z o.o. przedstawił ofertę GRI Remech sp. z o.o. – spółce zależnej Zakładów Chemicznych Police S.A. W wyniku pozytywnie zakończonych negocjacji udzielono pierwszych zamówień remontowych oraz diagnostyki wibracyjnej dla Wydziału Gospodarki Wodnej Z.Ch Police. Dzięki wysokiej jakości oferowanych usług oraz terminowej realizacji zadań T.R.E. Industry sp. z o.o. została zaproszona do współpracy bezpośredniej z zakładami chemicznymi. W roku 2014 podpisano umowę ramową na usługi utrzymania ruchu oraz modernizacje i remonty w obrębie jednostki biznesowej NITRO (synteza amoniaku). Współpraca jest kontynuowana do dziś .

Dodatkowo T.R.E. Industry sp. z o.o. zawarła umowę na konserwację i utrzymanie ruchu z Bulk Cargo sp. z o.o., kontynuowana jest również współpraca z Polskimi Liniami Kolejowymi w ramach umowy konserwacji i utrzymania ruchu dla kolejowego mostu zwodzonego w Podjuchach.

W 2015 r. spółka pozyskała zamówienie na remont i modernizację mostu, zostały wymienione wszystkie przewody, wykonano całkowitą konserwację antykorozyjną mostu, technicy T.R.E. Industry sp. z o.o. zaprojektowali i zaprogramowali sterowniki Simens wraz panelami dotykowymi umożliwiającymi zdalne sterowanie mostem z nastawni w Podjuchach za pomocą linii światłowodowej, zamontowano monitoring IP według własnego projektu, most w chwili obecnej znajduje się w fazie testów pod pełnym obciążeniem.