Certyfikaty i uprawnienia

Certyfikaty

Certyfikat UDT poświadczający wdrożenie oraz stosowanie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009 (2016)
Regeneracja Armatury Przemysłowej
Certyfikat uprawniający potwierdzanie i zmianę nastawy zaworów bezpieczeństwa

Uprawnienia

Uprawnienie TDT do modernizacji i naprawy pomostów ruchomych oraz urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (2018)
Uprawnienie UDT do naprawy ruociągów dla substancji żrących i trujących