Dni otwarte VERG

Na zaproszenie VERG 19 grudnia 2018 uczestniczyliśmy w „Dniach otwartych”.

   Inicjatywa promująca na polskim rynku nowoczesne technologie. Z punktu widzenia naszego modelu biznesowego najcenniejsze było nawiązanie kontaktu z przedstawicielami Ventil Test Equipment . Mamy nadzieję wdrożyć technologię testowania zaworów bezpieczeństwa (PSV) on-line jeszcze w bieżącym roku. Proponowana metoda badania zaworów w polskich warunkach jest niewątpliwie „rewolucyjna”, a jej skuteczność została potwierdzona przez Labolatorium Urządu Dozoru Technicznego. Dodatkowo Ventil Test Equipment zaprezentował dwudziestostopowy kontener wyposażony we wszystkie niezbędne urządzenia do regeneracji zaworów bezpieczeństwa (PSV). Mobilne stanowisko do regeneracji wyposażone jest nawet we własne źródło ciśnienia!

   Bardzo ciekawą ofertę śrub dwustronnych (szpilek) przedstawiła czeska firma Pokorný, spol. s r. o.. Przedstawiono śrubę z gwintami trwale pokrytymi dwusiarczkiem molibdenu (MoS2). Warstwa dwusiarczku pokrywa gwinty równomiernie na całej długości obniżając współczynnik tarcia do 0,1 . Rozwiązanie bardzo pożądane w zastosowaniach gdzie dostęp jest utrudniony, oraz gdzie wymagana jest najwyższa precyzja dokręcania śrub.

    Oferta przedstawiona na „Dniach otwartych” była znacznie szersza niż opisana powyżej. Zaprezentowano maszyny do obróbki mobilnej Mirage , narzędzia ENERPAC. Całą gamę narzędzi do otwierania i zamykania zasuw przedstawił francuski producent Modec . Ponar Wadowice zaprezentował system czyszczenia wymienników pod wysokim ciśnieniem z głowicą sterowaną numerycznie.

Reasumując świetna impreza, doskonale zorganizowana – gratulacje dla całego zespołu VERG !