Legalizacja zaworów Regeneracja armatury

Armatura przemysłowa - zawór bezpieczeństwa

Zawory bezpieczeństwa (legalizacja zaworów bezpieczeństwa)

Zawory bezpieczeństwa (ang. Pressure Safety Valve ) są "urządzeniami zabezpieczającymi przed nadmiernym wzrostem ciśnienia" (według WUDT WO-A/01). Z tego powodu z mocy prawa objęte są nadzorem właściwego Dozoru Technicznego (legalizacja zaworów bezpieczeństwa) . Inspektorzy dozoru z reguły sprawdzają jedynie pewność zadziałania powyżej progu ciśnienia zwanego ciśnieniem nastawy. Badania zaworu powinny jednak obejmować szereg innych parametrów. Takich jak np. ciśnienie zamknięcia oraz szczelność siedziska. Wszystkie te parametry opisane są przez odpowiednie normy zwłaszcza API (American Petroleum Institute) oraz ASME (American Society of Mechanical Engineers).
Właściwa konserwacja oraz badania zaworów bezpieczeństwa gwarantują prawidłową pracę w sytuacjach niebezpiecznych. Nie powodują utraty cennych mediów oraz zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
T.R.E. Industry sp. z o.o. dysponuje nowoczesnym stanowiskiem do prób ciśnieniowych oraz prób szczelności. Stanowisko wypozażone jest w system komputerowy rejestrujący zarówno przebieg prób jak i dokumentujący jej rezultat.Jakość naszych usług oraz kompetencje personelu potwierdził Urząd Dozoru Technicznego specjalnym certyfikatem.

Skontaktuj się z nami - chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Armatura przemysłowa - kurek

Armatura przemysłowa (regeneracja armatury przemysłowej)

Armatura przemysłowa stanowi integralną część każdej instalacji. Jej rola jest niedoceniana, co często jest przyczyną awarii lub zakłóceń procesu. Staranna konserwacja armatury może być źródłem nawet 20% oszczędności. W przypadku nieszczelnych zaworów zaporowych występuje zjawisko ciągłego uszkadzania elementów wewnętrznych - tzw "wylizanie". Uszkodzenia tego typu często dyskwalifikują element do regeneracji. T.R.E. Industry regeneruje armaturę przemysłową wyłacznie na oryginalnych częściach zamiennych. Jakość wykonanych prac potwierdzamy protokołem po przeprowadzeniu prób ciśnieniowych oraz prób szczelności.

Skontaktuj się z nami - chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.